Рамзан Қадиров ҳамда Акеана. «Инфоком» 2019 йили Қирғизистонда энг кам қўйилган исмларни атади 

443

«Инфоком»нинг маълумотига кўра, Қирғизистонда 2019 йили қизларга энг оз қўйилган исмларга қуйидагилар кирган:

  • Аврора Венди
  • Шия
  • Айзенем София Жизель
  • Акеана
  • Артемизия-Дифина

Эркакларга нодир қўйилган исмларнинг рейтингида қуйидагилар олдинда туради:

  • Рамзан Кадиров
  • Абель Кейн
  • Князь
  • Ахиллес
  • Мамалак

Бундан ташқари, Қирғизистонда тўққиз ой ичида 40200 жуфтлик никоҳга туриб, шунингдек 147300 чақалоқ дунёга келган.