Пропаганда ортидан. Одамларнинг бошини айлантиришнинг кўп асрлик усули

109

Гўдакларни ўлдириш, қудуқдаги сувни заҳарлаш, керак бўлса мушукларга сиғиниш — ОАВ билан интернет пайдо бўлгунча бўлган даврда пропаганданинг мавзулари шундай бўлган.

Агар сиз пропаганда пресса пайдо бўлгандан кейин ривожланган десангиз янглишасиз — одамлар ва уларни бошқармоқчи бўлган лидерлар бўлгандан бошлаб пропаганда доим бўлиб келган.